HostingWijzer

Vijf ontwikkelingen in gegevensbescherming in 2020

7 januari 2021 00:00


De afgelopen jaren zijn we steeds digitaler gaan leven. Vrijwel iedereen heeft een smartphone en we regelen steeds meer online, van vakantieboekingen tot bankzaken. We vergeten soms dat telefoons en websites onze persoonlijke gegevens verzamelen. Gelukkig zijn we, dankzij verschillende wetten en organisaties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), steeds beter beschermd tegen privacyschending.

 

Een stukje voorgeschiedenis

Op 25 mei 2018 werd binnen de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze privacywet legde de regels rondom de verwerking van onze gegevens vast. Het was tijd dat deze wet er kwam aangezien de databeschermingsrichtlijn uit 1995 stamde. Om dit in verhouding te zetten: de eerste iPhone kwam uit in 2007. Het spreekt voor zich dat de regels niet meer helemaal aansloten bij onze digitale samenleving.

 

Belangrijke veranderingen

Sinds de ingang van de AGV is er al veel veranderd op het gebied van de bescherming van onze persoonsgegevens. Maar de digitale wereld is constant in beweging en daarom blijft de bescherming van onze privacy ook in ontwikkeling. Dit zijn vijf belangrijke ontwikkelingen die dit jaar plaatsvonden.

De Apple Store

Vanaf 8 december 2020 zal het voor Apple-gebruikers gemakkelijker worden om erachter te komen hoe apps omgaan met hun gegevens. Voor het downloaden van apps in de Apple App Store, bijvoorbeeld een online casino app of een app om het nieuws te lezen, krijgen gebruikers een handig overzicht te zien waarin ze in één keer kunnen waarnemen hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en wat ermee gebeurt.

Medische gegevens

Ook voor patiënten zal het gemakkelijker worden om erachter te komen wat er met hun gegevens gebeurd. Vanaf juli 2020 hebben zij namelijk het recht om hun medisch dossier te bekijken en recht op een overzicht van wie hun medisch dossier heeft ingezien.

TikTok

De app TikTok was dit jaar veel in het nieuws en niet alleen vanwege populariteit. Dat de app uit China kwam en gegevens van gebruikers verzamelde, maakte men plots bewust hiervan. Nu is TikTok lang niet de enige die dit doet maar het hielp wel bij de bewustwording rondom apps en privacy.    

Facebook

Facebook is niet altijd even netjes omgegaan met de persoonsgegevens van gebruikers en ze doen er dan ook alles aan om hun imago te verbeteren. Eén van de nieuwe methodes die ze dit jaar hebben geïntroduceerd, is het gemakkelijker beheren (even eventueel wissen) van je activiteiten en heb je ook meer overzicht over wat Facebook weet van jouw internetgedrag.

De vier grote techbedrijven

Eerder dit jaar werden de bazen van de vier grootste techbedrijven, namelijk Facebook, Amazon, Apple en Google, bij elkaar geroepen in Washington voor een historische bijeenkomst over hun macht binnen de digitale markt. Deze bijeenkomst bracht een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder de privacy van gebruikers, aan het licht. Welke regels moeten we bijvoorbeeld toepassen op bedrijven wiens bedrijfsplan draait rondom de persoonsgegevens van gebruikers? De zaak is nog altijd in behandeling maar het is in ieder geval een belangrijke stap in de juiste richting van het beter beschermen van persoonsgegevens.

 

Tot slot

Zoals we al zeiden in onze digitale wereld nog altijd in ontwikkeling en zo ook de bescherming van onze gegevens. Maar er zijn dit jaar in ieder geval een aantal belangrijke stappen gezet om dit te verbeteren.